Kontakt: tel. 504 084 084 (poniedziałek-piątek godz. 15:00-20:00), e-mail mk@przedszkolemuzyczne.com

Informacje o zajęciach w Przedszkolu Muzycznym

Głównym celem zajęć w przedszkolu muzycznym jest rozbudzenie w dzieciach naturalnej kreatywności, twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, aktywny odbiór muzyki. Wykorzystując konsekwentnie i systematycznie te elementy, rozwijamy i podtrzymujemy naturalne, wrodzone zdolności każdego dziecka w wieku przedszkolnym. W realizowaniu tych zadań pomaga fakt, że dzieci wykazują naturalną spontaniczność i ogromną radość w swych działaniach. Koncepcje wychowania muzycznego w wieku przedszkolnym zakładają następujące formy aktywności: ruch przy muzyce, aktywne słuchanie muzyki, śpiew, gra na instrumentach. Każda z tych form kształci u dzieci inne umiejętności, a stosowanie wszystkich tych form pozwala rozwijać wszystkie umiejętności i co ważne, różnorodność bodźców pomaga utrzymać uwagę dziecka. Ciekawie i barwnie przeprowadzane zajęcia, to klucz do bardzo dobrych efektów w procesie kształcenia muzycznego małego muzyka i jego chętnego uczestnictwa w zajęciach. Uśmiechnięta buzia i gotowość do wspólnej zabawy, to dla nas największa nagroda. Ruch przy muzyce pozwala dzieciom na kreatywne, ekspresyjne wyrażanie swoich emocji, reakcje na barwę, wysokość dźwięków, na rytm, tempo. Śpiew natomiast pozwala dziecku w wieku przedszkolnym w przyjazny, wesoły i pogodny sposób zrozumieć i przeżyć otaczającą go rzeczywistość. Pozwala na pierwsze działanie w grupie i współpracę z innymi dziećmi. Wyzwala pozytywną energię i daje radość. Aktywne słuchanie muzyki pozwala dziecku na skupienie i koncentrację w świecie pełnym hałasu, wpływa kojąco na system nerwowy, pozwala pobudzić wyobraźnię, wyzwolić kreatywność. Carl Orff i Emil Jaques-Delacroze, to czołowi twórcy pedagogiki wychowania muzycznego i artystycznego w przedszkolach, na których założeniach opieramy się w naszym przedszkolu.

Zakończenie roku 2012/2013

W dniu 26 czerwca 2013 roku o godzinie 17:00 odbyło się zakończenie zajęć w roku 2012/2013. Wszystkie dzieci z przedszkola muzycznego wzięły udział w mini koncercie, który odbył się w sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia. Na koncert przybyli rodzice i rodziny dzieci.  W koncercie brały udział również starsze dzieci ze szkoły muzycznej, które zaprezentowały swój kunszt artystyczny. Fotografie z mini koncertu można zobaczyć w naszej galerii.